POOYESH LANGUAGE SCHOOL

 آموزشگاه زبان پویش با مدیریت و سرمایه گذاری جدید در سال 1360 تا سیس شد و به سرعت به یکی از خوشنام ترین و معتبر ترین آموزشگاهها ی زبان اصفهان تبدیل شد. استفاده از استادان با تجربه و به کار گیری روشهای جدید و امکانات به روز آموزش زبان، موجب ارتقا علمی و رضایت زبان آموزان گردیده به نحویکه هم اکنون نسل دوم و حتی سوم آنها جهت زبان آموزی در پویش مشغوول یاد گیری زبان انگلیسی هستند. 

کلاس FREE DISCUSSION در پویش

دوره جدید مکالمه پیشرفته برای زبان آموزانیکه دانش زبانی آنها در حد Summit_1 یا بالاتر باشد آغاز گردید. برای اطلاعات بیشتر با پویش تماس بگیرید.